Algemene Voorwaarden

Wij leveren uitsluitend onder rembours of met vooruit betaling.
Als rembourskosten hanteren wij de PTT-post tarieven.
Bij bestellingen onder de EU.100,- wordt EU. 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
Levering binnen 14 dagen na opdracht (mits op voorraad).
Klachten moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen bij ons worden gemeld en zij worden slechts in behandeling genomen indien de zaken zich nog in dezelfde staat bevinden als bij levering.
Klachten die ook na zorgvuldig onderzoek niet binnen de 5 dagen aan het licht kunnen komen, moeten onmiddelijk na ontdekking, met direkte staking van be- of verwerking, echter 3 uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de zaken, ingediend worden.
Bij klachten die terecht en op tijd worden ingediend, worden de afgekeurde zaken terug genomen en indien mogelijk in plaats daarvan correcte goederen geleverd, danwel wordt in overleg de mindere waarde door ons vergoed.
Elke aansprakelijkheid vervalt als de wederpartij ons niet in de gelegenheid stelt ons van de juistheid van de klacht te overtuigen, of op ons verlangen de afgekeurde zaken proeven niet onmiddelijk ter beschikking stelt.
Een stilzwijgende garantie dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze heeft bestemd, maakt geen deel uit van onze contractuele verplichtingen.
Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan de in bovenstaande regelingen.
Enige aansprakelijkheid voor gevolgschaden wordt door ons niet aanvaard.  
Op onze offertes en op de met ons gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Ten aanzien van elk geschil tussen ons en de wederpartij is de Rechtbank te Maastricht bij uitsluiting bevoegd om van de vordering kennis te nemen, tenzij de wederpartij ons, na onze aankondiging rechtsmaatregelen te zullen treffen, onmiddelijk schriftelijk laat weten dat de volgens de wet bevoegde rechten geadieerd dient te worden. Deze regeling geldt niet voor geschillen die tot de bevoegheid van de Kantonrechter behoren.